O udruzi

Iskra – Centar za edukaciju i savjetovanje je udruga osnovana 2005. godine od strane grupe entuzijasta i profesionalki pomagačkih struka s dugogodišnjim iskustvom rada u civilnom sektoru. Iskra je osnovana s ciljem unapređivanja kvalitete življenja djece, mladih, obitelji i svih ranjivih skupina društva. Cilj udruge je i pružanje edukacije i stručne potpore stručnjacima različitih službi – socijalna skrb, obrazovanje, mentalno zdravlje.


Najvažnija odrednica udruge je kvalitetni stručni rad, vođenje projekata i aktivnosti za ranjive članove društva. Glavne aktivnosti udruge odnose se na pružanje psihosocijalne podrške pojedincima, obiteljima i zajednici. Sve aktivnosti, projekti i usluge plod su dugogodišnjeg rada i usavršavanja članova te razvijanja i unapređivanja aktivnosti na terenu. Pružamo usluge individualnog i grupnog savjetovanja te edukacije s vjerom da je život čudesan i da uvijek ima prostora za bolje, ispunjenije, kvalitetnije i sretnije življenje.


Osnovni ciljevi i razlozi osnivanja udruge su unapređivanje mentalnog zdravlja i podizanje kvalitete življenja svih dobnih skupina. Udruga te ciljeve nastoji ostvariti tako što potiče korištenje i daljnji razvoj postojećih resursa i potencijala djece i mladih te razvoj i unapređivanje pozitivne komunikacije i prosocijalnog ponašanja. Iskrini stručnjaci provode sustavnu prevenciju psihosocijalnih poremećaja, a udruga svojim djelovanjem radi i na podizanju razine svijesti o osobnoj odgovornosti i potiče građane da se aktivno uključe u život zajednice. Cilj udruge je i povećanje znanja i sposobnosti profesionalaca kroz pružanje stručne pomoći i edukacije. Udruga djeluje na području socijalne djelatnosti i demokratske političke kulture.


Aktivnosti i djelatnosti koje udruga provodi su brojne i raznolike. To su osmišljavanje i provedba programa i projekata za zadovoljavanje psihosocijalnih potreba djece, mladeži, obitelji i drugih dobnih skupina. Iskra organizira i provodi grupni i individualni rad s osobama svih dobnih skupina. Educira opću i stručnu javnost pomoću stručnih savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, simpozija i konferencija, a djelatnike stručnih službi iz područja socijalne skrbi, obrazovanja i skrbi za mentalno zdravlje dodatno educira o temama od interesa za potpunije pružanje usluga i rada s korisnicima. Iskra izdaje pisane, elektronske i druge materijale u svrhu podizanja razine informiranosti o djelovanju udruge i o problematici kojom se bavi. Organizira i provodi suradnju i razmjenu sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama u zemlji i inozemstvu na poslovima od interesa za udrugu te organizira i potiče suradnju s tijelima državne vlasti i neproftinog sektora s ciljem edukacije i treninga te pružanja stručne podrške u razvoju socijalnih i komunikacijskih vještina. Provodi projekte i programe s područja psihosocijalnog rada, zaštite ljudskih prava, rada s djecom i mladima i edukacije za civilno društvo. Održava tribine, izdaje glasila iz područja svoje djelatnosti i provodi druge oblike informiranja javnosti o radu udruge. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i slično koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću udruge.


Udruga zasniva svoj rad na načelima osnaživanja, aktivnog uključivanja, podupiranja pozitivnih inicijativa te poticanja suradnje.


europe flag

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Top
Za što bolje korisničko iskustvo, ova internet stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pritiskom gumba "Prihvaćam kolačiće" slažete se sa korištenjem kolačića. More details…